Om Juvente

Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Ungdomsgjeng

Juvente er en rusforebyggende ungdomsorganisasjon!

I Juvente står rusforebygging og ruspolitikk sentralt. Gjennom arbeidet vårt ønsker vi å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Hos Juvente får du verktøyene du trenger for å engasjere deg i saker som er viktig for deg. Du får muligheten til å skape gøye, rusfrie aktiviteter i ditt lokalmiljø og delta på sosiale og lærerike samlinger i Norge. All aktivitet i Juvente er rusfri.

Vi er organisasjonen for deg mellom 12 og 26 år!

Juvente er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytrale.

Vi har lokallag over hele landet der ungdom arrangerer aktiviteter og bidrar med å skape inkluderende møteplasser for våre medlemmer.

Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner både i Norge og i store deler av verden. Vi er tilknyttet JUBA, FORUT og IOGT i Norge og DNT – Edru Livsstil.

Juvente

fra iuvenis, Latin

(n.) A youth, a young man, young woman, young adult.

Visjon og ideologi

God ungdomstid

Juvente skal bidra til å skape gode, trygge og spennende ungdomsmiljøer der ungdom får mulighet til å vise at de kan, tør og vil ta utfordringer.

En demokratisk verden

Juvente skal jobbe for en demokratisk verden der alle har like forutsetninger for personlig utvikling, frihet og deltakelse.

Menneskeverd og solidaritet

Juvente mener at alle mennesker er unike og har en uendelig verdi. Vi stiller oss solidarisk med alle som lider under krig, undertrykkelse, fattigdom og egen eller andres misbruk av rusmidler.

Rusforebygging

Bruk av rusmidler hindrer menneskeverdet ved å skape problemer både for det enkelte individ og samfunnet som helhet. Juvente skal fremme selvstendige valg og være et alternativ til den dominerende drikkekulturen.

Dette gjør vi

Politikk

Juvente driver politisk påvirkning og jobber for at ruspolitikk skal stå høyt på den politiske agendaen. Vi er også engasjert i ungdomspolitikk, antirasisme, integrering, fred og utvikling.

Forebygging

Juvente mener at rusforebygging er den beste måten å jobbe på for at så få som mulig skal oppleve problemer med egen og andres rusbruk. Vi jobber derfor aktivt med å utvikle og drive rusforebyggende prosjekter og kampanjer rettet mot ulike målgrupper.

Internasjonalt

Juvente har og har alltid hatt et stort internasjonalt engasjement. Vi driver utviklingsarbeid i seks land i Afrika og Asia gjennom bistandsorganisasjonen FORUT, som vi eier sammen med IOGT i Norge og JUBA. Som medlem i Juvente har man også mulighet til å delta på spennende og lærerike kurs og leirer i hele Europa gjennom våre samarbeidsorganisasjoner.

Sosialt

Juvente har mange sosiale aktiviteter hvor man kan møte nye venner og ha det gøy. Dette gjør vi fordi vi mener at alle har rett på en god og spennende ungdomstid, og dette ønsker vi å bidra med å skape.

Bli medlem av Juvente!

Hvis du liker det du har lest så langt, så håper vi du har lyst å bli med på laget.

Klikk på knappen under for melde deg inn!

Bli medlem!