Om Juvente

Gjeng glade ungdommer med Skjenkekontrollrapporten

Foto: Skjalg B. Vold

Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med rusforebygging og ruspolitikk. Gjennom arbeidet vårt ønsker vi å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. Juvente er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Vi arbeider aktivt for å minske drikkepresset i samfunnet, og mange av våre medlemmer er med i Juvente for å ha en arena der de vet at det ikke drikkes alkohol, der de blir akseptert for å være den de er, og for å være med på samlinger der de møter likesinnede ungdommer fra hele landet.

Alle mellom 12 og 26 år som godtar medlemsløftet til Juvente kan bli medlem. Medlemsløftet er:

Jeg ønsker en verden basert på menneskeverd, og avstår fra alkohol og andre rusmidler så lenge jeg er medlem av Juvente.

Gjennom Juvente får ungdom verktøyene de trenger for å engasjere seg i det de synes er viktig. Man kan være med på å skape gøye, rusfrie aktiviteter i sitt lokalmiljø og delta på sosiale og lærerike samlinger i Norge. Man får også mulighet til å delta på større samlinger i andre land, hvor ungdomsengasjement innen rusforebygging og ruspolitikk står sentralt. All aktivitet i Juvente er rusfri og vårt viktigste fokus er at ungdom skal ha rett til en god ungdomstid. Det er derfor organisasjonen heter Juvente – det betyr ”ungdomstid” på latin.

Vi har lokallag og  over hele landet og eier en rekke hytter og eiendommer som vi bruker til aktiviteter. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner både i Norge og i store deler av verden. Vi er tilknyttet barneorganisasjonen JUBA og voksenorganisasjonene IOGT i Norge og DNT – Edru Livsstil.

Visjon og ideologi

Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Alt arbeidet i Juvente bygger på visjonen og våre fire hovedideer:

God ungdomstid
Juvente skal bidra til å skape gode, trygge og spennende ungdomsmiljøer der ungdom får mulighet til å vise at de kan, tør og vil ta utfordringer.

En demokratisk verden
Juvente skal jobbe for en demokratisk verden der alle har like forutsetninger for personlig utvikling, frihet og deltakelse.

Menneskeverd og solidaritet
Juvente mener at alle mennesker er unike og har en uendelig verdi. Vi stiller oss solidarisk med alle som lider under krig, undertrykkelse, fattigdom og egen eller andres misbruk av rusmidler.

Avholdsideen
Bruk av rusmidler hindrer menneskeverdet ved å skape problemer både for det enkelte individ og samfunnet som helhet. Juvente skal fremme selvstendige valg og være et alternativ til den dominerende drikkekulturen.

Campaign image

FORUT

FORUT er Juventes egen bistandsorganisasjon som arbeider i seks land i Afrika og Asia, i tillegg til å drive informasjonsarbeid hjemme i Norge.

Besøk forut.no

 

Dette gjør vi

Politikk
Juvente driver politisk påvirkning og jobber for at ruspolitikk skal stå høyt på den politiske agendaen. Gjennom kampanjen Skjenkekontrollen setter vi fokus på at alderskontroll av alkoholholdige produkter i Norge er så dårlig at ungdom enkelt får kjøpe alkohol i dagligvarebutikker. Vi er også engasjert i fred og utvikling, antirasisme, integrering og ungdomspolitikk. Her kan du lese mer om hva Juvente står for.

Forebygging
Juvente mener at forebygging av rusproblemer er den beste måten å jobbe på for at så få som mulig skal oppleve problemer med egen og andres rusbruk. Vi jobber derfor aktivt med å utvikle og drive rusforebyggende prosjekter og kampanjer rettet mot ulike målgrupper.

Internasjonalt
Juvente har og har alltid hatt et stort internasjonalt engasjement. Vi driver utviklingsarbeid i seks land i Afrika og Asia gjennom bistandsorganisasjonen FORUT, som vi eier sammen med IOGT i Norge og JUBA. Som medlem i Juvente har man også mulighet til å delta på spennende og lærerike kurs og leirer i hele Europa gjennom våre samarbeidsorganisasjoner.

Sosialt
Juvente har mange sosiale aktiviteter hvor man kan møte nye venner og ha det gøy. Dette gjør vi fordi vi mener at alle har rett på en god og spennende ungdomstid, og dette ønsker vi å bidra med å skape.

Campaign image

Bli medlem i Juvente

Er du klar for en bedre verden?

Meld deg inn