Send inn referat

Her kan dere sende inn lokallagets møtereferater. Årsmøtereferater skal også sendes på e-post til medlemmene i laget. Husk å ta vare på alle dokumenter og å dele de med hele styret. Referater kan være greie å ha senere, f.eks. når det skal lages årsrapport i januar.

I følge Juventes vedtekter skal protokoll fra årsmøtet, samt årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap sendes inn til Juvente sentralt senest to (2) uker etter møtet.

Hva skal referatet inneholde?

 • Dato og sted for møtet
 • Hva slags møte det var (f.eks. “Styremøte i Oslo Juvente” eller “Medlemsmøte i Juvente Tønsberg”)
 • Liste over hvem som var tilstede på møtet
 • Sakene som ble tatt opp på møtet, med kort presentasjon av saken og hva som ble bestemt

Årsmøtereferat

 • MM slash DD slash YYYY
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 128 MB.
   Husk å legge med protokoll fra årsmøtet, samt årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap.