Send inn referat

Her kan dere sende inn lokallagets møtereferater. Årsmøtereferater skal også sendes på e-post til medlemmene i laget.

Politisk engasjert ungdom

Husk å ta vare på alle dokumenter og å dele de med hele styret. Referater kan være greie å ha senere, f.eks. når det skal lages årsrapport i januar.

I følge Juventes vedtekter skal protokoll fra årsmøtet, samt årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap sendes inn til Juvente sentralt senest to (2) uker etter møtet.

Hva skal referatet inneholde?

  • Dato og sted for møtet
  • Hva slags møte det var (f.eks. “Styremøte i Oslo Juvente” eller “Medlemsmøte i Juvente Tønsberg”)
  • Liste over hvem som var tilstede på møtet
  • Sakene som ble tatt opp på møtet, med kort presentasjon av saken og hva som ble bestemt

Årsmøtereferat

"*" indicates required fields

E-post*
MM slash DD slash YYYY
Hvilket møte sender du inn referat fra?*
Drop files here or
Max. file size: 128 MB.
    Husk å legge med protokoll fra årsmøtet, samt årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap.

    Fortsatt noe du lurer på?

    André Thomassen Haugen