Varslingsskjema

Juvente er en inkluderende og solidarisk organisasjon. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og komfortabel. Det er og viktig for oss at alle demokratiske prosesser gjennomføres korrekt.

Men skulle det oppstå en situasjon som gjør at noen ikke føler seg komfortabel, eller noen er usikker på om den demokratiske prosessen er fulgt er det lav terskel for å si ifra, eller varsle. Det kan gjøres i skjem på denne siden.

Hva kan man egentlig varsle om?

Varsling er å videreformidle opplysninger om kritikkverdige forhold til noen som kan sørge for at forholdene blir rettet opp i.
Det kan varsles om alle typer kritikkverdige forhold, for eksempel:

  • Straffbare forhold
  • Brudd på rettslige forpliktelser
  • Brudd på virksomhetens interne retningsliner
  • Uforsvarlig saksbehandling eller tjenesteutførelse
  • Mobbing / trakassering
  • Uønsket seksuell oppmerksomhet
  • Generell uønsket adferd
  • Annen uetisk eller kritikkverdig adferd

Ved å varsle via dette skjema lagres ingen av dine opplysninger. Din IP-adresse eller andre sporbare opplysninger blir ikke lagret når skjema sendes inn. Ønsker du å øke din egen sikkerhet kan varslet sendes inn via et inkognitovindu/privat vindu i din nettleser.

"*" indicates required fields

Ønsker du at varselet skal gå til styreleder i Juvente?

Om du ikke kysser av her går varselet til administrasjonen og daglig leder i Juvente. Ønsker du at skjemaet skal sendes til styreleder i stedet krysser du av her.