Landsmøte 2016

, skrevet av Sarah

Landsmøtet er det øverste organet i Juvente. Det er her de viktigste beslutningene om organisasjonen tas, og det er landsmøtet som bestemmer hva Juvente skal være. Årets landsmøte ble avholdt under årets sommerleir, Sweet 2016, som finner sted på Follo folkehøyskole.

Nytt politisk program

Den viktigste saken på årets landsmøte var nytt politisk program. I år ble det vedtatt et program som er styrket både på forebygging, alkohol- og narkotikapolitikk. Programmet legges ut på nettsidene så snart det er ferdig redigert med endringer som ble vedtatt på landsmøtet.

Uttalelser

På landsmøter er det vanlig å komme med uttalelser om saker som opptar organisasjonen. På årets landsmøte ble det vedtatt uttalelser om flere ulike saker: Rusforebygging i skolen, human narkotikapolitikk, flyktningsituasjonen i Europa, oljefondet ut av alkoholindustrien, alkoholsalg på konserter og festivaler og legitimasjonsplikt. Uttalelsene vil bli lagt ut i sin helhet i løpet av de nærmeste dagene.

Nytt landsstyre

Det er også landsmøtet som velger hvem som skal sitte i landsstyret og i utvalg og komiteer som økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU), valgkomiteen og kontrollkomiteen. Det er landsstyret som er øverste organ i Juvente mellom landsmøtene. På møtet ble følgende styre valgt:

Leder: Øyvind Kind Robertsen
Nestleder: Thomas d’Maar Wessel
Styremedlem: Cathrine Michelle Hansen Lindgård
Styremedlem: Karianne Sveistrup
Styremedlem: Petter Holstad
Styremedlem: Mari E. Longva Haram
Styremedlem: Anniken Nalum Sølyst
1. vara: Marie Jahren Fludal
2. vara: Stig Johan Berggren
3. vara: Christina Babington

Følg oss gjerne på sosiale medier

Har du lest disse?

Vin på matbutikken? Nei takk. 

Mia Amalie Gramstad Marcussen fra Unge Høyre skriver i VG at hun mener at lettere tilgang på vin vil være med på å endre hvordan unge i dag drikker, overrasker meg.  Jeg er enig i at den norske drikkekulturen har mye forbedringspotensial. Men å påstå at enklere tilgang på vin vil være med på å ... Read more

Les mer

Unik og spennende prosjektstilling for studenter!

Ser du etter en deltidsjobb ved siden av studiene dine? Da er kanskje denne stillingen perfekt for deg! Som studentambassadør for BedreUten blir du en nøkkelperson i vårt engasjement for å fremme rusfrie alternativer og en mer inkluderende drikkekultur. Du får en unik mulighet til å påvirke og forme studentmiljøet, bidra til et sunnere og ... Read more

Les mer

Vervekonkurranse – Sammen kan vi klare det!

Hei! Juvente trenger din hjelp. Vi står dessverre i fare for å miste en stor del av den økonomiske støtten vi får fra staten hvis vi ikke er over 700 betalende medlemmer under 26 år før vi glir over i 2024. I skrivende stund er vi 443 medlemmer under 26 år. Vi er veldig glade ... Read more

Ungdommer som gir hverandre en klem

Les mer