Historie

Juvente ble stiftet på landsmøtet Xtra 1. og 2. juli 1992, men historien vår strekker seg mye lengre tilbake. I over 100 år har ungdom organisert seg for fred og solidaritet og mot rusproblemer gjennom Juvente og våre forløpere.

På landsmøtet i 1992 ble to organisasjoner til én – Juvente. De to organisasjonene var NGU og DNTU. NGU sto for Norges Godtemplar Ungdomsforbund og var IOGTs ungdomsorganisasjon. DNTU sto for Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund og var DNTs ungdomsorganisasjon. Ordet Juvente kommer fra latin, og betyr ungdomstid.

Noen få eksempler på plakater laget av DNTU, NGU og Juvente.

NGU og DNTU

Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU) ble stiftet i Fredrikstad i 1909. NGU valgte mottoet «Internasjonalt rusdrikkforbud og brorskap», men endret dette senere til «Edruelighet – Fred – Folkelykke». NGU hadde 1000 medlemmer allerede et år etter opprettelsen, og nådde sitt høyeste medlemstall i 1945, da organisasjonen hadde 7 714 medlemmer. NGU jobbet både med edruskapsarbeid og fredsarbeid, og det var NGUs engasjement på Ceylon (dagens Sri Lanka) som la grunnlaget for det som i dag er Forut.

Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund (DNTU) ble stiftet i 1924 som en sentralorganisasjon for mange allerede eksisterende ungdomsavholdslag. De første ungdomslagene i DNT ble stiftet så tidlig som på slutten av 1870-tallet.

NGUs fjerde landsmøte i Drammen i 1912

NGUs fjerde landsmøte i Drammen i 1912. Litt mer formelt enn dagens landsmøter i Juvente.

Juvente stiftes

DNTU og NGU ble etter hvert to svært like organisasjoner som arbeidet på samme felt og med samme mål. Begge organisasjonene gikk derfor inn for sammenslåing, og det ble innkalt til ekstraordinære landsmøter i 1992, der Juvente ble stiftet.

IOGT og DNT fikk med sammenslåingen en felles ungdomsorganisasjon. I 2009 kom barneorganisasjonene etter, da IOGT Junior og Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund (DNTB) slo seg sammen og dannet Juba. Å slå sammen IOGT og DNT – Edru Livsstil har vært oppe til diskusjon flere ganger, men har foreløpig ikke resultert i noen sammenslåing.

Fristil

Fristil var gjennom mange år Juventes største og viktigste rusforebyggende prosjekt. Det hadde røtter tilbake til 1972, og ble lagt ned i 2013 etter bortfall av støtte til videre drift av prosjektet. Før prosjektet fikk navnet Fristil gikk det under navnene Holdning Til Rusgift og Handling Mot Rusgift.

Fristils visjon var “å skape gode, trygge og spennende ungdomsmiljøer der ungdom får mulighet til å vise at de kan, tør og vil ta utfordringer og der rusgifter dermed blir overflødige”. Tiltaket rettet seg mot ungdomsskoleelever i 9. klasse og var basert på ung-til-ung-metoden, det vil si at det var unge selv som sto for gjennomføringen av opplegget.

Opplegget besto av fire deler: I Intro deltok noen elever fra hver klasse på et kurs ledet av frivillige fra Juvente, i Klasse skulle disse elevene lære videre det de hadde lært til sin egen klasse. På Opplevelse møttes deltakerne fra Intro og Klasse hverandre igjen for å få en skikkelig opplevelse sammen. Siste del ble kalt Aktivitet, hvor Fristil-deltakerne kunne gå ut i sitt eget lokalmiljø for å gjennomføre egne aktiviteter.

Noen av Kolon-gruppene som turnerte skoler over hele landet mellom 1980 og 2009.

Kolon teater

Kolon var Juventes omreisende teater, som besøkte videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet. Fra 1980 til 2009 turnerte til sammen 97 skuespillere som utgjorde 29 turnégrupper Norge på kryss og tvers. Til sammen spilte alle Kolon-gruppene 3557 forestillinger på 85 % av alle videregående skoler og et hundretalls ungdomsskoler. Tusenvis av ungdommer så forestillingene hvert år.

Skuespillerne var mellom 19 og 25 år, og spilte i stykker som var lagt tett opp til målgruppens hverdag. Det handlet om utfordringer i hverdag og fest. Rusmidler var – og er – en del av festen for mange, og dette ble også belyst i stykkene. Målet var å få ungdom til å utsette bruken av alkohol gjennom å gjøre et inntrykk gjennom musikk, humor og teatralske situasjoner ungdom kjente seg igjen i.

Ledere

Ledere i NGU Ledere i DNTU
1909 – 1911: Haakon Thiis
1911 – 1912: Realf Sørensen
1912 – 1913: Axel Borgen
1913 – 1914: Jens Halvorsen
1914 – 1916: Realf Sørensen
1916 – 1921: Jens Halvorsen
1921 – 1923: Erling Gjerken
1923 – 1925: Olaf Tveterås
1925 – 1928: Sig. R. Johannesen
1928 – 1931: Henrik Lindstrøm
1931 – 1932: Helmer Birkedal
1932 – 1935: Johan M. Mjøsund
1935 – 1942: Paul Kvamme
1942 – 1946: Harald Johnsen
1946 – 1946: Olaf Ramsvik
1946 – 1949: Kåre B. Werner
1949 – 1952: Per Thiedemann
1952 – 1953: Kjell Poulsen
1953 – 1962: Arvid J. Johnsen
1962 – 1965: Tore Søraa
1965 – 1969: Alf-Cato Gaaserud
1969 – 1973: Thorleif Jenssen
1973 – 1975: Helge Kolstad
1975 – 1977: Terje Heggernes
1977 – 1979: Roald Heggernes
1979 – 1981: Terje Heggernes
1981 – 1987: Morten Jørgensen
1987 – 1989: Toril Trosdahl
1989 – 1991: Knut Storberget
1991 – 1992: Ida Oleanna Hagen
1924 – 1926: Roger With
1926 – 1928: Johan Lid
1928 – 1929: Roger With
1929 – 1930: Arne Kvam
1930 – 1931: Edvard Nyhamar
1931 – 1932: Sigurd Haugen
1932 – 1933: Haakon Odd Christiansen
1933 – 1934: H. O. Christiansen
1934 – 1936: Arne Kvam
1936 – 1939: Nils Berglia
1939 – 1945: Jens Risdal
1945 – 1949: Knut Mathisen
1949 – 1951: Ivar Skre
1951 – 1953: Gunnar Brøvig
1953 – 1955: Reidar Aschim
1955 – 1959: Helge Bjørn Pedersen
1959 – 1963: Elin Rø
1963 – 1969: Oddvar Pettersen
1969 – 1971: Elin Rø
1971 – 1973: Oddvar Pettersen
1973 – 1977: Jarl Brevik
1977 – 1981: Jan Rudolf Pettersen
1981 – 1985: Bjørg Totland
1985 – 1987: Arne Lyngstad
1987 – 1989: Eidar Tøllefsen
1989 – 1991: Guro Irene Ødegård
1991 – 1992: Hege Bjerkestrand
 Ledere i Juvente
1992 – 1993: Ida Oleanna Hagen
1993 – 1995: Vigdis Vestby
1995 – 1997: Torstein Nybø
1997 – 2001: Sten Magne Berglund
2001 – 2003: Marte Haabeth Grindaker
2003 – 2005: Martin Hermstad Løvlien
2005 – 2007: Odrun Katrine Bergland
2007 – 2009: Eivind Marienborg
2009 – 2012: Adrian Farner Rogne
2012 – 2013: Amanda Rose Stratford Gamst
2013 – 2014: Kristoffer Holm
2014 – 2016: Maria Elizabet Aspen
2016 – 2018: Øyvind Kind Robertsen
2018 – 2021: Christina Babington
2021 -:          Sarah Fabricius Jul-Rasmussen