Personvernerklæring for Juvente

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til organisasjonssekretær via e-postadressa juvente@juvente.no eller annen kontaktinformasjon du finner på juvente.no/kontakt.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg brukes kontaktinformasjonen for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer, mm.

Unicorn Information System AS (Unicornis) er ansvarlig for drift av medlemsregisteret, og kun Unicornis og Juvente har tilgang til opplysninger. I tillegg til opplysningene nevnt overfor, inneholder medlemsregisteret informasjon om lokallagstilknytning, innbetaling av kontingenter og eventuelle gaver, samt informasjon om tillitsverv. Verv er offentlig informasjon og kan publiseres på nettsidene.

Tilgang til medlemsregisteret avhenger av verv og nivå i organisasjonen. Lokallagsstyrer har tilgang til å se medlemmer i eget lokallag. Sentralt ansatte og et begrenset antall sentralt tillitsvalgte har tilgang til hele medlemsregisteret. Tilgangen brukes til informasjonsutsending, oversikt over kontingentbetalinger og uthenting av statistikk.

Avslutning av medlemskap

Ved avsluttet medlemskap oppbevares personopplysninger i 5 år i tråd med krav fra tilskuddsordningene, men du har krav på å bli anonymisert om du
ønsker dette. Utmeldte medlemmer vil ikke bli kontaktet av Juvente, og ingen personopplysninger deles med andre. Utmelding skjer skriftlig per e-post til juvente@juvente.no. Ved manglende betaling av kontingent over to år blir man registrert som utmeldt ved årsskiftet.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Personvern på nettsiden

På Juvente.no tar vi ditt personvern på alvor. Det er viktig for oss å være åpne om hvordan vi beskytter din personlige informasjon. Vi benytter oss av Fathom analytics som har utviklet en måte å gjøre nettside-analyse som bevarer de besøkende sin anonymitet og beskytter deres personvern.

Om Fathom analytics
Vi bruker Fathom Analytics for å forstå hvordan du og andre bruker nettsiden vår. Det hjelper oss å forbedre opplevelsen for deg, men vi passer på å gjøre dette på en måte som respekterer ditt privatliv.

Hva samler Fathom inn?:
Anonymiserte data: Fathom samler informasjon som sidevisninger og tidsbruk på nettstedet, og du kan være trygg på at disse dataene er helt anonyme.
Ingen sporingscookies: Fathom bruker ikke cookies, så vi sporer ikke din aktivitet over ulike nettsteder.
GDPR-vennlig: Fathom er designet for å være i samsvar med EUs personvernregler (GDPR), noe som betyr at vi tar vare på dine data på en ansvarlig måte.

Les om Fathom her

Ditt personvern
Vi behandler din personlige informasjon med største respekt. Dine data blir ikke solgt eller delt med tredjeparter for markedsføringsformål.

Kontakt oss ved spørsmål
Har du spørsmål eller bekymringer om vår bruk av Fathom Analytics eller vår personvernpolicy? Ta kontakt med oss på juvente@juvente.no.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside er det mulig å melde seg på kurs. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. De opplysningene som Juvente er pålagt av myndighetene å oppbevare blir lagret etter arrangement. Eksempel på dette er navn, adresse, kommunetilhørighet osv. Andre opplysninger (f.eks. allergier) slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Kontakt og innsyn

Hvis du vil gi tilbakemeldinger til Juventes personvernerklæring eller har spørsmål om hvordan vi behandler opplysninger, kan du ta kontakt med oss på juvente@juvente.no

Vil du ha innsyn i dine personopplysninger ber vi deg ta kontakt på juvente@juvente.no. For at vi skal kunne utlevere personopplysninger må du kunne identifiseres tilstrekkelig.

Takk for at du besøkte Juvente. Vi er opptatt av å på best mulig måte beskytte ditt personvern og sikre deg en trygg og positiv opplevelse når du er i kontakt med oss.