Frifond-søknad

Her kan dere søke om penger fra Frifond-potten.

Husk å lese inn retningslinjene før dere sender inn søknaden.

I januar 2021 vedtok sentralstyret tre ordinære søknadsfrister i løpet av året, 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Hvert lag kan søke om opp til 30 000 kroner ved hver søknad. Er det midler igjen etter siste tildeling blir det utlyst restmidler med siste søknadsfrist 1. desember. Det er mulig å søke midler til enkeltstående arrangementer utenfor søknadsfristen på opptil 3000 kroner.

Penger tildelt i tilskuddsåret 2020 skal brukes opp innen 1. desember 2021. Lokallagene må rapportere før de kan søke nye midler. Det presiseres at man ikke kan ha tilskudd fra flere tilskuddsår på konto samtidig.

"*" indicates required fields

Kontaktperson*
E-postadresse*
Hvordan vil du sende inn søknaden?*
§6. Søknader må inneholde navn på kontaktperson, hvilket lag som søker, hvor mye det søkes om og litt informasjon om aktivitetene det søkes penger til. Aktiviteter av politisk og ideologisk art, samt skoleringer vil bli prioritert, men det kan også søkes penger til sosiale eller andre aktiviteter.
Blir automatisk utregnet basert på feltene ovenfor.
Drop files here or
Max. file size: 50 MB.
    Husk at dato, aktivitetstype og utgiftssum skal være mulig å lese ut av filen dere legger ved
    Jeg bekrefter at*