Ressurser for lokallag

Oppgaver i lokallagsstyret

Sitter du i lokallagsstyret og er litt usikker på hva du egentlig skal gjøre? Her får du en rask innføring i de forskjellige styremedlemmenes oppgaver og ansvar.

Fordeling av oppgaver i et lokallagsstyret

Her finner du en oversikt over fordelingen av oppgaver i et lokallagsstyret. Det er fint å dele på oppgavene slik at ikke en person blir sittende med alle.

Samarbeid er roten til mange kreative aktiviteter så er det bare fantasien som setter grenser. Under finner du oversikten over ulike roller i styret og oppgaver de har.

Disse rollene er ikke skrevet i sten så om dere innad i styre delegerer oppgavene annerledes er det greit, så lenge oppgavene blir gjennomført. 

Lokallagsleder

Den viktigste oppgaven for en leder er å sørge for at ting blir gjennomført og at oppgaver blir fordelt rettferdig innad i styret.  

  
Eksempler på oppgaver:

 • Ta initiativ til å sette i gang aktiviteter. 
 • Invitere styret til å lage en aktivitetsplan for det neste halvår eller året.
 • Invitere til årsmøtet som holdes hvert år, informere om møtet til medlemmer og ha kontroll over planen for møtet.  
 • Sende inn årsrapport i Hypersys. 
 • Er kontaktperson for lokallaget. 
 • Passer på at andre i styret følger opp sine oppgaver.  

Nestleder

Er lokallagsleders hjelper og dokumenterer aktivitetene som lokallaget gjennomfører.


Eksempler på oppgaver:

 • Ta bilde av aktiviteter, og lager en oversikt over gjennomførte aktiviteter. Her skal alle aktiviteter med. Bruk skjemaet her til dette som kan legges inn i årsrapporten når den skal leveres. Dette er også en fin oversikt for å vise hva dere har fått til.  
 • Ta vare på aktivitetsskjema og send over denne til kasserer slik at kasserer i lokallaget kan søke midler.  
 • Legge ut aktiviteter på SoMe og aktivitetskalender om dere ikke har en SoMe ansvarlig. Sørg for at dere følger personvern på dette.    
 • Sørge for at lokallaget har kunnskap om Trygg-retningslinjer, vedtekter og etiske retningslinjer. 

Kasserer

En kasserer har orden på økonomien og sørger for at lokallaget har midler de trenger til aktiviteter.   

  
Eksempler på oppgaver:

 • Ha oversikt over økonomien og føre budsjett. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.
 • Betale regninger og holde orden på kvitteringer.
 • Legge inn regnskap i årsrapporten og holde de andre i lokallaget oppdatert på økonomien.   
 • Søke midler til lokallaget.  
 • Betale regninger, betale for aktiviteter/materiell eller overføre midler til den som skal handle.  
 • Har tilgang på kontoen lokallaget før midler på.     

Andre roller i styret

Er dere flere enn tre i lokallagsstyret kan disse rollene være nyttig i styret. Her finner du en oversikt over andre eksempler på andre verv i et lokallag.

Aktivitetsansvarlig

En aktivitetsansvarlig kan være pådriver til å arrangere aktiviteter i samarbeid med andre i lokallagsstyret. 

  
Eksempler på oppgaver:

 • Legge ut aktiviteter i aktivitetskalender.  
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter. 
 • Undersøke nye aktiviteter lokallaget kan gjennomføre eller nye ideer til eksisterende aktiviteter.    

Politisk ansvarlig

Den politiske ansvarlige kan være den i lokallaget som holder seg oppdatert på politiske saker i organisasjonen.  

Eksempler på oppgaver:

 • Holde seg oppdatert på politiske saker innad i organisasjonen. 
 • Legge frem og holde aktiviteter rettet mot kampanjene.
 • Samarbeide med andre lokallag om kampanjene.     

Trygg-ansvarlig

Den trygg-ansvarlige har ansvaret for at alle i lokallaget kjenner til Trygg-retningslinjene.  

Eksempler på oppgaver:

 • Informere alle i lokallaget styremedlemmer og medlemmer om Trygg-retningslinjer. 
 • Kontakte administrasjonen for veiledning hvis noen skulle oppleve noe som strider imot retningslinjene. 
 • Være en Trygg-ambassadør.   

SoMe-ansvarlig

En SoMe-ansvarlig kan være lokallaget sjef for sosiale medier. 

Eksempler på oppgaver:

 • Legge ut aktiviteter og kommende aktiviteter på ulike plattformer.
 • Sørge for at personvern blir fulgt.    
 • Ta bilder av aktiviteter. 
 • Kreativt påfyll til lokallaget.

Styremedlem

Styremedlem har en mer fleksibel rolle i lokallaget, og bistår de andre i styret.  

Eksempler på oppgaver:

 • Bistå andre i lokallaget og hjelpe til med oppgaver som må gjennomføres.
 • Avtal med leder om hvor det er behov for bistand.     

Filer

Prinsipprogram

Her kan dere lese og laste ned vårt prinsippprogram.

Last ned prinsipprogram

Vedtekter

Her kan dere lese og laste ned våre vedtekter.

Relaterte ressurser

Frifond-søknad

Les mer

Frifond-rapportering

Les mer

Starte lokallag?

Ønsker du flere aktiviteter der du bor? Samtidig som du har lyst til å engasjere deg i organisasjonslivet? Finn ut av hvordan du kommer i gang her!

Les mer

Fortsatt noe du lurer på?

Marie Haug Myhr