La oss snakke
om...

Hvilket rusmiddel vil du lese mer om?

Hovedgrupper av narkotika

Stoffene som går under fellesbetegnelsen narkotika, kan deles inn i følgende hovedkategorier:

Les mer

Hva er narkotika?

Narkotika er en betegnelse som brukes om en rekke ulike stoffer. De kan være veldig forskjellige, både i utseende, hvordan de brukes og hvilken ...

Les mer