La oss snakke
om...

Hvilket rusmiddel vil du lese mer om?

Hvor mange drikker alkohol?

Alkohol er verdens mest brukte rusmiddel. Siden mennesker begynte å brygge øl allerede for 7000 år siden [0] har uttallige varianter dukket opp. Det meste ...

Les mer

Skadevirkninger av alkohol

Effekter – eller skader – av alkohol kan deles i to grupper: Kortidseffekter og langtidseffekter. Korttidseffekter oppstår etter kort tids bruk – for eksempel ...

Les mer

Hvordan virker alkohol?

Alkoholen kommer inn i kroppen via fordøyelsessystemet. Deretter blir den fraktet via blodet, til hvert eneste organ og hver eneste celle i hele kroppen. ...

Les mer

Regler om alkohol

Mange land har strengere alkohollover enn Norge. I et titalls land er alkohol totalt forbudt. Andre steder er det kun tillatt for utlendinger eller i ...

Les mer

Hva er alkohol?

Alkohol er verdens mest brukte rusmiddel, og sammen med nikotin det eneste som er lovlig å bruke i Norge og de fleste andre land. ...

Les mer