La oss snakke
om...

Hvilket rusmiddel vil du lese mer om?

Hva er ecstasy?

Ecstasy betyr egentlig ekstase, altså en heftig følelse av glede eller av å være ute av sin egen kropp. Det er også kallenavnet på rusmiddelet MDMA(metylen-dioksi-metamfetamin) ...

Les mer

Hva er amfetamin?

Amfetamin er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge, etter cannabis [0] Stoffet er kunstig fremstilt. Det påvirker sentralnervesystemet slik at man får økt selvfølelse, ...

Les mer

Hva er kokain?

Kokain er et rusmiddel som utvinnes fra bladene på coca-planten. Den vokser hovedsakelig i Sør-Amerika, i land som Bolivia, Colombia og Peru. Urbefolkningen der ...

Les mer

Hva er opiater?

Opiater er legemidler som er laget av stoffer man finner i den melkeaktige saften fra opiumsvalmuen. Denne har gjennom tidene blitt brukt både som legemiddel ...

Les mer

Hasj

Hasj – eller hasjisj – er et rusmiddel som utvinnes av harpiks, blomster og olje fra cannabisplantene.Plantedelene presses sammen til klumper eller plater. Disse ...

Les mer

Hva er cannabis?

Når man snakker om cannabis, mener man egentlig alle rusmidler som lages av blader, stilker, sevje, frø og blomster fra en av de to ...

Les mer

Hovedgrupper av narkotika

Stoffene som går under fellesbetegnelsen narkotika, kan deles inn i følgende hovedkategorier:

Les mer

Hva er narkotika?

Narkotika er en betegnelse som brukes om en rekke ulike stoffer. De kan være veldig forskjellige, både i utseende, hvordan de brukes og hvilken ...

Les mer

Skadevirkninger av alkohol

Effekter – eller skader – av alkohol kan deles i to grupper: Kortidseffekter og langtidseffekter. Korttidseffekter oppstår etter kort tids bruk – for eksempel ...

Les mer

123