Ressurser for lokallag

Økonomiarbeid i lokallag

Her finner du alt du trenger å vite for å holde orden på økonomien i et lokallag og hvordan du søker om midler til aktiviteter.

Økonomi

Som lokallag får dere utdelt midler til aktiviteter og arrangementer.

Det er viktig å føre regnskap på disse. Dette for at dere kan søke flere midler og for å ta det med i årsrapporten som leveres en gang i året, les mer om årsrapporten her.

Regnskap

Økonomi regnskapet deres viser hva pengene er brukt til. Om de er brukt på en fornuftig måte og om de er brukt etter retningslinjene.

Det er derfor viktig at dere samler på kvitteringer og kontrollerer at beløpet på kvitteringen er lik som beløpet skrevet i budsjettet deres.

Se retningslinjene under filer nederst på siden. Disse viser kravene Frifond og Juvente har til hvordan midlene skal brukes forsvarlig.

Det er lurt å føre regnskapet fortløpende. Da har dere alltid oversikt og jobben blir ikke så stor på slutten av året.

Slik fører dere regnskap

Det er lurt å føre regnskapet fortløpende. Da har dere alltid oversikt og jobben blir ikke så stor på slutten av året.

  1. Før inn dato for når beløpet ble betalt.
  2. Legg inn beskrivelse på hva som ble kjøpt og hvilke arrangement der var til eller formålet for kjøpet. Eller legg inn sum dere har fått i støtte.
  3. Legg inn kvitterings nummer, dette vil si hvilke nummer dere har skrevet på kvitteringen som er samlet i et eget dokument. Skriv enten tallet direkte på kvitteringen og legg den inn i et Word-dokument eller lagre et og et dokument med tallet på kvittering først.  
  4. Sum som er brukt eller sum dere har fått i tilskudd.  
  5. Antall deltakere på arrangement eller aktivitet.  

Frifond

Frifond er en støtteordning som er opprettet av stortinget, med formål om å bidra til lokal aktivitet blant barn og unge i hele landet.

LNU deler hvert år ut midler til barne- og ungdomsorganisasjoner som har søkt om frifondstøtte. Midlene vi søker av LNU deler vi så til lokallag som er knyttet til Juvente.

Dere har mulighet til å søke om Frifond midler flere ganger i året. Dette for at dere i lokallag skal få muligheten til å arrangere mange fine aktiviteter for medlemmene i lokallaget deres.

Dette er en fin støtteordning som gir muligheten til mange kule aktiviteter for dere medlemmer som er med i et lokallag. 

For at vi skal søke om denne støtten trenger vi at dere leverer årsrapport. Disse bruker vi for å søke om disse midlene og vi får midler ut ifra hvor mange lokallag vi har som er aktive og følger våre vedtekter.

Slik søker dere om Frifond midler

Dere har muligheter til å søke Frifond midler 1.mars, 1.juni, og 1.oktober. Nye lokallag kan få unntak for disse fristene slik at dere får muligheten til å sette i gang med aktiviteter.

Dette avtales under oppstartsmøtet eller i etterkant med kontoret. Etter dette følger man de ordinære søknadsfristene.

For å søke midler lager dere en oversikt over aktiviteter dere har planlagt å arrangere i tiden fremover.

Dette er en fin støtteordning som gir muligheten til mange kule aktiviteter for dere medlemmer som er med i et lokallag. 

Her finner du skjema for å rapportere om Frifond midler

Her finner du skjema til søknad av Frifond midler

Filer

Regnskaps mal for lokallag

Her er malen for hvordan dere kan føre budsjett i lokallaget deres. Denne kan også legges ved når dere leverer årsrapport

Last ned regnskaps mal for lokallag

Retningslinjer Frifond

Her finner du retningslinjene for Frifond. Disse må leses slik at dere bruker midlene i tråd med retningslinjene.

Last ned retningslinjer frifond

Relaterte ressurser

Frifond-søknad

Les mer

Frifond-rapportering

Les mer

Starte lokallag?

Ønsker du flere aktiviteter der du bor? Samtidig som du har lyst til å engasjere deg i organisasjonslivet? Finn ut av hvordan du kommer i gang her!

Les mer

Fortsatt noe du lurer på?

André Thomassen Haugen